EXTRAS DIN RAPORTUL ARACIP PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016


Activitati de imbunatatire si evaluare a calitatii desfasurate in anul scolar 2015-2016

 1. Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

 Obiective:

 1. Identificarea celor mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine.
 2. Evidentierea factorilor care favorizeaza progresul elevilor in invatarea limbilor straine
 3. Analiza rezultatelor la invatatura obtinute de elevi la limbile straine si realizarea unor comparatii intre rezultate pe ani de studiu.

Aspecte retinute: Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

Instrument investigare: fise de observare si analiza a produselor activitatii

Esantion: 100

Inceput de activitate estimat: 16.11.2015           Sfârşit activitate – estimat : 30.06.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) : 100                                  Cheltuieli : 100 lei

Prioritate : Medie

Responsabilitati:

Completarea fiselor de asistenta si interasistenta- director, responsabilul comisiei metodice, profesorii de limbi straine

Elaborarea unei grile de interviu pentru elevi si parinti privind activitatea derulata in cadrul orelor de limbi straine – responsabilul comisiei metodice si responsabilul CEAC

Realizarea raportului privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza, insotit de recomandari  – responsabilul comisiei metodice

 

Indicatori realizare

– un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice

– cresterea numarului de elevi care au obtinut certificate care atesta competentele de comunicare intr-o limba straina

 

Instrumente evaluare

      –   observarea

 • fise de asistenta
 • analiza rezultatelor la invatatura
 • discutii cu profesorii de limbi straine din catedra de limba si comunicare
 • interviuri cu elevii si parintii

Inceput activitate – efectiv 16.11.2015  Sfârşit activitate – efectiv 30.06.2016

Progres: 100%

Lecţii invatate

 • Cele mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine sunt metode activ-participative ca jocul de rol, dramatizarea, invatarea prin proiecte tematice.
 • Progresul elevilor in invatarea limbilor straine este favorizat de pregatirea suplimentara in cadrul centrului de excelenta si de participarea la evenimente culturale organizate de institutii abilitate, precum Institutul Francez, Institutul Goethe etc.

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda continuarea intr-un mod mai sustinut a demersului didactic bazat pe tehnici teatrale si proiecte transdiciplinare

 

Rezultate statistice

 • Un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice
 • Un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate ;
 • 2 elevi care au promovat examenul pentru admiterea la clase de liceu cu profil bilingv.

 

 1. Dezvoltarea centrului de excelenta in domeniul invatarii limbilor straine

Activitati

 1. Identificarea elevilor capabili de performanta in domeniul limbilor straine;
 2. Elaborarea programului de activitate al centrului de excelenta si al planificarilor pe discipline ;

3.Derularea activitatilor.

Tipul de activitate – activitati la nivel extracurricular       Tipul secundar de activitate – activitati de proiect

Obiective

 1. Dezvoltarea competentelor de comunicare intr-o limba straina ale elevilor, prin activitati in cadrul centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.
 2. Elaborarea programului centrului de excelenta.
 3. Monitorizarea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015                  Sfârşit activitate – estimate 01.07.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) 100

Prioritate – medie

Responsabilitati

Profesorii din aria curriculara limba si comunnicare – selectarea elevilor, derularea activitatii centrului de excelenta;

Coordonatorul centrului de excelenta – elaborarea programului centrului, monitorizarea activitatii.

 

Indicatori realizare

Cel putin 20 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine.

Derularea unei sesiuni de lucru pe saptamâna in cadrul centrului de excelenta.

Un raport de activitate a centrului pe semestru.

 

Instrumente evaluare

Fise de inscriere la centru

Raportul de activitate

Inceput activitate – efectiv 15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv 01.07.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Participarea elevilor la activitatile centrului de excelenta in domeniul limbilor straine a condus la dezvoltarea competentelor de comunicare in limbile franceza, engleza si germana si la cresterea numarului de elevi care au participat la examene de certificare DELF, CAMBRIDGE si GOETHE

Concluzii si recomandari

 • Se recomanda mentinerea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine si extinderea ariei de activitate si catre domeniile matematica si limba româna.

Rezultate statistice

 • Un numar de 31 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine

 

III. Armonizarea sistemului intern de evaluare a competentelor lingvistice ale elevilor cu evaluarile externe de tip Cambridge, Delf sau Goethe

Activitati

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 2. Evaluarea competentelor elevilor de la nivelul gimnazial, de exprimare in limbile straine studiate (engleza, franceza si germana), prin sistemul de evaluare Lingua Olimpics, armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine;
 3. Elaborarea si completarea unor fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial si informarea regulata a parintilor, privind progresul acestora ;
 4. Incurajarea elevilor de a participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe;
 5. Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice

Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

Obiective :

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial.
 2. Realizarea unui regulament Lingua Olimpics.
 3. Completarea a cel putin 80 de fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial.
 4. Cresterea numarului de elevi care participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe.
 5. Cresterea ponderii numarului de elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015    Sfârşit activitate – estimate 30.06.2016

Responsabilitati

Coordonatorul ariei curriculare „Limba si comunicare”

Coordonatorul programului LINGUA OLIMPICS

Profesorii de limbi straine

Indicatori realizare

O procedura privind evaluarea interna  a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;

un regulament Lingua Olimpics;

teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine;

Cresterea numarului elevilor care obtin cel putin o certificare a competentelor de comunicare  intr-o limba straina;

Instrumente evaluare

fise de asistenta;

observarea si analiza documentelor (procedura, regulament,planificari semestriale);

baza de date – examene si concursuri

Inceput activitate – efectiv_15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016____

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Sistemul de evaluare Lingua Olimpics este armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine
 • Evaluarea in cadrul Lingua Olimpics contribuie la cresterea motivatiei elevilor in vederea participarii la examenele de certificare lingvistica
 • Armonizarea sistemului de evaluare intern Lingua Olimpics cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine conduce la cresterea increderii parintilor si a membrilor comunitatii locale in oferta educationala a scolii privind invatarea limbilor straine.

 

Concluzii şi recomandari

 • Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice  in cadrul orelor de limbi straine
 • Informarea regulata a parintilor, privind progresul elevilor in formarea competentelor de comunicare in limbile straine franceza, engleza si germana

 

Rezultate statistice

 • O procedura privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 • un regulament Lingua Olimpics;
 • teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine
 • un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate
 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal

Activitati :

 1. 1. Elaborarea ofertei educationale in conformitate cu planurile cadru, precum si a ofertei pentru curriculum la decizia şcolii;
 2. Promovarea ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice   Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

 Obiective :

 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal cu profil pedagogic.
 2. Diversificarea modalitatilor de promovare a ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii conform procedurii in vigoare.

Indicator:Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

Inceput activitate – estimate 10.01.2016  Sfarsit activitate – estimate 30.06.2016

Efort estimat (ex: nr. zile) 30

Prioritate – medie

Responsabilitati

Responsabilii comisiilor metodice, membrii CA – elaborarea ofertei educationale

Coordonatorul comisiei pentru imagine si comunicare – activitati de promovare

Echipa manageriala – avizarea ofertei pentru curriculum la decizia scolii

Indicatori realizare

oferta educationala elaborata si avizata pentru curriculum la decizia scolii

site-ul scolii actualizat permanent

pliante cu oferta educationala realizate si distribuite

Instrumente evaluare

analiza documentelor – oferta educationala

cresterea numarului de vizitatori ai site-ului http://www.arc-en-ciel.ro, a blogului;

cresterea numarului de articole despre oferta educationala a scolii publicate in reviste sau pe site-uri specializate

 

Inceput activitate – efectiv 10.01.2016   Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Lipsa unei strategii de promovare a imaginii unitatii scolare, cu evidentierea diversificarii ofertei educationale, determina un numarul scazut de elevi inscrisi

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda elaborarea unei strategii de promovare a imaginii unitatii de invatamânt si realizarea activitatilor propuse in cadrul acesteia.

Rezultate statistice

 • Avizarea a doua discipline optionale pentru clasa a IX-a, anul scolar 2016-2017: ”Comunicarea prin muzica” si ”Limba germana prin tehnici teatrale”
 • Realizarea si distribuirea a 200 de pliante cu oferta educationala privind nivelul liceal
 • Postarea pe site-ul scolii a unor articole de promovare a nivelului liceal cu profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare

 

Raportul anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2015-2016


Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Scoala Gimnaziala „Anastasia Popescu” a intocmit Raportul anual de evaluare interna a calitatii, pentru anul scolar 2015 – 2016.
In anul scolar 2015-2016, în Scoala Gimnaziala Anastasia Popescu s-au realizat urmatoarele activitati de imbunatatire si evaluare a calitatii:
1. Armonizarea sistemului intern de evaluare a competentelor lingvistice ale elevilor cu evaluarile externe de tip Cambridge, Delf sau Goethe;
2. Dezvoltarea centrului de excelent in domeniul invatarii limbilor straine;
3. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal;
4. Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza.
In urma realizarii acestor activitatii s-au formulat urmatoarele concluzii si recomandari:
 • Sistemul de evaluare Lingua Olimpics este armonizat cu Cadrul European comun de referinta pentru limbile straine;
 • Evaluarea in cadrul Lingua Olimpics contribuie la cresterea motivatiei elevilor in vederea participarii la examenele de certificare lingvistica;
 • Se recomanda mentinerea centrului de excelenta in domeniul limbilor straine si extinderea ariei de activitate si catre domeniile matematica  si limba romana
 • se recomanda continuarea într-un mod mai sustinut a demersului didactic bazat pe tehnici teatrale si proiecte trasndisciplinare.
Pentru anul scolar 2016-2017 s-au propus urmatoarele activitati de evaluare si imbunatatire a calitatii:
1. Extinderea activitatii centrului de excelenta catre domeniile matematica si limba romana;
2. Implementarea curriculum-ului integrat si a proiectelor didactice transdisciplinare in activitatea instructiv-educativa;
3. Evaluarea eficacitatii educationale a demersului de predare transdisciplinara a disciplinelor din ariile curriculare Stiinte si Tehnologii.
Raportul anual de evaluare a calitatii pentru anul scolar 2015 – 2016 poate fi citit aici :  raport_2015_raei

Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” – deschidere oficiala


O scoala a prezentului, pentru viitor

 

Ma adresez copiilor si parintilor care construiesc viitorul alaturi de noi si vreau sa le multumesc!

 

Dragii nostri, ma bucur ca suntem impreuna si in acest an –  al douazecilea de la fondarea scolii – an ce  ne aduce in dar un nou nivel de invatamant: LICEUL.

 

Insa, cum traditia noastra presupune o legatura importanta cu pleiada de pedagogi, al caror nume se leaga, peste timp, de scoala romaneasca, am simtit ca avem datoria infiintarii LICEULUI PEDAGOGIC ORTODOX care va purta acelasi nume recunoscut, cel ce ne-a adus an dupa an bucuria reusitei. Astfel, Gradinitele Arc-en-Ciel, Clasele Primare si Gimnaziul se vor regasi, sub aceeasi denumire generica – LICEUL PEDAGOGIC ORTODOX ANASTASIA POPESCU.

 

Obtinerea denumirii actualizate din partea Consiliului Local al Primariei Sectorului 2, cat si a Inaltei Binecuvantari a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel au reprezentat premisa unui Protocol de parteneriat cu Protoieria II Capitala. Pregatim un Protocol similar cu Protoieria  III, care ne-a sprijinit extraordinar pentru pregatirea noului an scolar. Multumim tuturor si ii purtam în rugaciune, dorind ca LICEUL PEDAGOGIC ORTODOX ANASTASIA POPESCU sa fie cu adevarat  o scoala a prezentului, pentru viitor.

Mona Serbanescu, Presedinte – Director General

 

 

Iata programul deschiderii oficiale a Scolii/Liceului Pedagogic Anastasia Popescu:

Luni, 12 septembrie, ora 8.30, deschidere oficiala a Scolii/Liceului Anastasia Popescu in sectorul 1, la sediul din str.Piatra Morii nr.18.
Va fi oficiata o slujba de sfintire de catre Parintele Paroh al Bisericii Damaroaia.
Joi, 15 septembrie, ora 8.00, deschidere oficiala a Scolii/Liceului Anastasia Popescu in sectorul 2, sediul din str.Traian nr.18, pentru elevii claselor I si ai claselor gimnaziale.
Va fi oficiata o slujba de sfintire de catre Parintele Paroh al Bisericii Popa Nan.
Joi, 15 septembrie, ora 9.15, deschidere oficiala a Scolii/Liceului Anastasia Popescu, sediul din str.Zborului nr.7-9, pentru clasele Pregatitoare, a II-a, a III-a, a IV-a si a IX-a.
Va fi oficiata o slujba de sfintire de catre un Sobor de Preoti.
Va dorim un AN SCOLAR cu MULTA BUCURIE!
 loap_logo-final_rgr_1sep-05
deschidere-festiva-2012-traian-2

Locul 5 in topul celor mai bune scoli din Bucuresti, dupa Evaluarea Nationala


SUCCES LA EVALUAREA NATIONALA: LOCUL 5 IN TOPUL SCOLILOR CELE MAI BUNE DIN BUCURESTI

Suntem în topul şcolilor de elită si in acest an! Copiii nostri din clasa a VIII-a „Domnita Ancuta” s-au prezentat exemplar la Evaluarea Nationala! Cu 10 medii peste 9 (din 16 elevi) şi cu 4 note de 10 la matematica, Şcoala Gimnaziala „Anastasia Popescu” se clasează pe locul 5  în topul celor mai bune rezultate din Bucuresti si pe locul 23 pe tara ! Felicitari, copii minunati! Felicitari profesorilor scolii, prin efortul carora sunt posibile aceste succese formidabile an de an!

 

1             Bucuresti            COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”           9.58

2             Bucuresti            COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”                                  9.50

3             Bucuresti            COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”                                      9.38

4             Bucuresti            LICEUL TEORETIC „SCOALA MEA”                                                    9.32

5             Bucuresti            ŞCOALA GIMNAZIALA „ANASTASIA POPESCU”                           9.29

6             Bucuresti            ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GENESIS”                                                    9.25

7             Bucuresti            LICEUL TEORETIC SCOALA EUROPEANA BUCURESTI               9.22

8             Bucuresti            SCOALA GIMNAZIALA AVENOR                                                        9.17

9             Bucuresti            COLEGIUL NAŢIONAL „I.L.CARAGIALE”                                      9.16

10           Bucuresti            COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT                                9.16

 

13466390_10153710627440983_6608221348189348799_n.jpg

13466467_646814038816530_3824537975863077890_n.jpg

 

 

Echipa Scolii “Anastasia Popescu” a castigat medalia de bronz la Olimpiada Internationala de Mind Lab


Medalie de bronz pentru echipa Scolii „Anastasia Popescu” la Olimpiada Internationala de Mind Lab de la Halkidiki! În plus, copiii au câştigat la concursul individual o medalie de aur şi una de bronz! Un palmares extraordinar care încununează eforturile şi antrenamentele copiilor începute încă de la grădiniţă!

Felicitări, copii minunaţi! Iată componenţa echipei câştigătoare:  Luca Martinescu (cl. a III-a „Prinţul Radu”), Raluca Simona Luzi (cl. a V-a „Prinţul Stefan”), Cristian Drăguşanu (cl. a IV-a „Prinţul Constantin”) şi Alex Daniel Ciulcov (cl. a VI-a „Domniţa Smaranda”)!
Totodata, în cadrul concursului individual, Alex Ciulcov a câştigat medalia de aur (campion mondial) la Abalone! Felicitaaaaari, Alex! Iar Raluca Luzi a obţinut medalia de bronz la jocul Octi! Bravooooooo, Raluca!

Un succes pregătit îndelung, an de an, încă de la primele cursuri de Mind Lab de care copiii noştri beneficiază deja de la grădiniţă. Preocuparea continuă pentru dezvoltarea performanţelor strategice, mentale, ale copiilor, a făcut posibil acest succes extraordinar: în cei 9 ani de când ansamblul de jocuri Mind Lab a fost implementat in tara noastra, echipa Scolii “Anastasia Popescu” a câstigat intotdeauna Olimpiada regională, de 8 ori Olimpiada Naţionala, în anul 2013 a obţinut titlul de vicecampioană mondială Mind Lab, la Olimpiada Internationala din Austria iar în 2016, acum – locul 3 şi medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de la Halkidiki!
Mulţumim d-rei antrenor Ana Maria Gheorghiu pentru excepţionala pricepere de a ne conduce, an de an, pe podium!

Gradinita si Scoala de Vara „Arc-en-Ciel Estival 2016”


Flyer Gradi_Scoala de vara_2016_verso

 

A venit si perioada mult asteptata de cei mici, Arc-en-Ciel Estival, Gradinita si Scoala de Vara –  editia 2016.

 

PRIMA SAPTAMANA LANSEAZA CELE DOUA CURSURI pentru care copiii intre 6 si 12 ani vor face, cu siguranta, o pasiune:

 

 1. Noutate absoluta – CURSUL DE ROBOTICA – Marti, in sediul Arc-en-Ciel din sectorul 1 (Mitropolit Andrei Saguna, nr.46 Azona Parc Bazilescu ) si miercuri, in sediul din sectorul 2, (I.H.Radulescu, nr.18, zona Bucur-Obor)  intre orele 10.00 si 12.00;  in functie de numarul copiilor inscrisi, se pot dubla cursurile. Primul eveniment: un concurs dotat cu premii vineri, 1 iulie;

 

 1. A fost odata ca niciodata … – Dezvoltare personala prin teatru – marti si joi, in sediul din sectorul 1 si  luni, miercuri, vineri, cursuri in sediul din sectorul 2, cursuri finalizate cu un prim eveniment va avea loc vineri, 1 iulie.

 

 1. Incepand cu 4 iulie, fiecare saptamana va avea ca subiect o culoare din cele 7 ale curcubeului iar activitatile se vor organiza in jurul acestora: povestile, personajele, experimentele stiintifice si jocurile vor fie colorate in ROGVAIV!

 

 1. Ultima saptamana, 22 – 26 august, va fi chiar SAPTAMANA ARC-EN-CIEL, in care copiii isi vor sustine proiectele legate de specificul si insemnatatea culorilor, isi vor evalua ierbarele, vor edita Foaia de Vacanta Arc-en-Ciel Estival si se vor pregati pentru concursul de fotografie Poz(n)e de vacanta.

 

Arc-en-Ciel Estival – Gradinita si Scoala de Vara numara peste 20 de  editii si ii asteapta pe toti copiii dornici de o vacanta dinamica si creativa, care sa ii ajute sa creasca armonios.

Gradinita de Vara ofera programele scurt, mediu si lung, excelent fiecare pentru adaptarea celor mici la o noua etapa din viata – aceea de relationare cu un grup organizat de copii, cu un program si cu un mediu pregatit.

Prescolarii care au frecventat deja gradinita vor avea surpriza sa descopere activitatile estivale, printre care, la loc de cinste, se afla cluburile de tenis si de inot, alaturi de cele deja consacrate – orele de stiinte, de muzica si miscare, orele de povesti.

 

Scolarii mici se vor juca nu doar cu cele 7 culori, ci si cu temele de vacanta.

Iar elevii mai mari se vor reimprieteni cu lectura, cu scrierea creativa si cu matematica.

Vom porni in aventura aceasta insotiti, pentru toate varstele, de limba engleza, de limba germana si de limba franceza, de dans si de sunetul pianului.

Mici si mari, cu totii ne vom bucura de o vacanta de neuitat.

Sediile de desfasurare sunt:

– pentru sectorul 1 – Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.46 A

– pentru sectorul 2 – Str. Ion Heliade Radulescu,  nr.18

Contribuții/program educational compact

·         Arc-en-Ciel Matinal (08.00 – 12.00):  45 RON/zi

·         Arc-en-Ciel Midi fara masa de pranz: 08.00 – 13.00, 50 RON/zi

·         Arc-en-Ciel Midi cu masa de pranz: 08.00 – 13.30, 66 RON/zi

·         Arc-en-Ciel Complet fara masa de pranz: 08.00 – 18.00, 60 RON/ zi

·         Arc-en-Ciel Complet cu masa de pranz:  08.00 – 18.00, 76 RON/zi

Inscrierile se pot face zilnic, in intervalul orar 09.00 – 17.00, pe adresa de mail fundatia@sfmaria.ro sau la urmatoarele numere de telefon:

 • Pentru sectorul 1 – str. Mitropolit Andrei Saguna nr.46 A, la numerele de telefon 0725 979 934, 0737 518 370 sau 0722 805 777
 • Pentru sectorul 2 –  str. Ion Heliade Radulescu nr. 18, la numerele de telefon 021 252 23 87, 0737 518 368 sau 0722 805 777

„Arc-en-Ciel Estival” – Gradinita si Scoala de Vara


A venit si perioada mult asteptata de cei mici, Arc-en-Ciel Estival, Gradinita si Scoala de Vara –  editia 2016.

 

PRIMA SAPTAMANA LANSEAZA CELE DOUA CURSURI pentru care copiii intre 6 si 12 ani vor face, cu siguranta, o pasiune:

 

 1. Noutate absoluta – CURSUL DE ROBOTICA – Marti, in sediul Arc-en-Ciel din sectorul 1 (Mitropolit Andrei Saguna, nr.46 Azona Parc Bazilescu ) si miercuri, in sediul din sectorul 2, (I.H.Radulescu, nr.18, zona Bucur-Obor)  intre orele 10.00 si 12.00;  in functie de numarul copiilor inscrisi, se pot dubla cursurile. Primul eveniment: un concurs dotat cu premii vineri, 1 iulie;

 

 1. A fost odata ca niciodata … – Dezvoltare personala prin teatru – marti si joi, in sediul din sectorul 1 si  luni, miercuri, vineri, cursuri in sediul din sectorul 2, cursuri finalizate cu un prim eveniment va avea loc vineri, 1 iulie.

 

 1. Incepand cu 4 iulie, fiecare saptamana va avea ca subiect o culoare din cele 7 ale curcubeului iar activitatile se vor organiza in jurul acestora: povestile, personajele, experimentele stiintifice si jocurile vor fie colorate in ROGVAIV!

 

 1. Ultima saptamana, 22 – 26 august, va fi chiar SAPTAMANA ARC-EN-CIEL, in care copiii isi vor sustine proiectele legate de specificul si insemnatatea culorilor, isi vor evalua ierbarele, vor edita Foaia de Vacanta Arc-en-Ciel Estival si se vor pregati pentru concursul de fotografie Poz(n)e de vacanta.

 

Arc-en-Ciel Estival – Gradinita si Scoala de Vara numara peste 20 de  editii si ii asteapta pe toti copiii dornici de o vacanta dinamica si creativa, care sa ii ajute sa creasca armonios.

Gradinita de Vara ofera programele scurt, mediu si lung, excelent fiecare pentru adaptarea celor mici la o noua etapa din viata – aceea de relationare cu un grup organizat de copii, cu un program si cu un mediu pregatit.

Prescolarii care au frecventat deja gradinita vor avea surpriza sa descopere activitatile estivale, printre care, la loc de cinste, se afla cluburile de tenis si de inot, alaturi de cele deja consacrate – orele de stiinte, de muzica si miscare, orele de povesti.

 

Scolarii mici se vor juca nu doar cu cele 7 culori, ci si cu temele de vacanta.

Iar elevii mai mari se vor reimprieteni cu lectura, cu scrierea creativa si cu matematica.

Vom porni in aventura aceasta insotiti, pentru toate varstele, de limba engleza, de limba germana si de limba franceza, de dans si de sunetul pianului.

Mici si mari, cu totii ne vom bucura de o vacanta de neuitat.

Sediile de desfasurare sunt:

– pentru sectorul 1 – Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.46 A

– pentru sectorul 2 – Str. Ion Heliade Radulescu,  nr.18

Contribuții/program educational compact:

 • Arc-en-Ciel Matinal (08.00 – 12.00):  45 RON/zi
 • Arc-en-Ciel Midi fara masa de pranz: 08.00 – 13.00, 50 RON/zi
 • Arc-en-Ciel Midi cu masa de pranz: 08.00 – 13.30, 66 RON/zi
 • Arc-en-Ciel Complet fara masa de pranz: 08.00 – 18.00, 60 RON/ zi
 • Arc-en-Ciel Complet cu masa de pranz:  08.00 – 18.00, 76 RON/zi

Inscrierile se pot face zilnic, in intervalul orar 09.00 – 17.00, pe adresa de mail fundatia@sfmaria.ro sau la urmatoarele numere de telefon:

 • Pentru sectorul 1 – str. Mitropolit Andrei Saguna nr.46 A, la numerele de telefon 0725 979 934, 0737 518 370 sau 0722 805 777
 • Pentru sectorul 2 –  str. Ion Heliade Radulescu nr. 18, la numerele de telefon 021 252 23 87, 0737 518 368 sau 0722 805 777