EXTRAS DIN RAPORTUL ARACIP PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016


Activitati de imbunatatire si evaluare a calitatii desfasurate in anul scolar 2015-2016

 1. Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

 Obiective:

 1. Identificarea celor mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine.
 2. Evidentierea factorilor care favorizeaza progresul elevilor in invatarea limbilor straine
 3. Analiza rezultatelor la invatatura obtinute de elevi la limbile straine si realizarea unor comparatii intre rezultate pe ani de studiu.

Aspecte retinute: Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

Instrument investigare: fise de observare si analiza a produselor activitatii

Esantion: 100

Inceput de activitate estimat: 16.11.2015           Sfârşit activitate – estimat : 30.06.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) : 100                                  Cheltuieli : 100 lei

Prioritate : Medie

Responsabilitati:

Completarea fiselor de asistenta si interasistenta- director, responsabilul comisiei metodice, profesorii de limbi straine

Elaborarea unei grile de interviu pentru elevi si parinti privind activitatea derulata in cadrul orelor de limbi straine – responsabilul comisiei metodice si responsabilul CEAC

Realizarea raportului privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza, insotit de recomandari  – responsabilul comisiei metodice

 

Indicatori realizare

– un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice

– cresterea numarului de elevi care au obtinut certificate care atesta competentele de comunicare intr-o limba straina

 

Instrumente evaluare

      –   observarea

 • fise de asistenta
 • analiza rezultatelor la invatatura
 • discutii cu profesorii de limbi straine din catedra de limba si comunicare
 • interviuri cu elevii si parintii

Inceput activitate – efectiv 16.11.2015  Sfârşit activitate – efectiv 30.06.2016

Progres: 100%

Lecţii invatate

 • Cele mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine sunt metode activ-participative ca jocul de rol, dramatizarea, invatarea prin proiecte tematice.
 • Progresul elevilor in invatarea limbilor straine este favorizat de pregatirea suplimentara in cadrul centrului de excelenta si de participarea la evenimente culturale organizate de institutii abilitate, precum Institutul Francez, Institutul Goethe etc.

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda continuarea intr-un mod mai sustinut a demersului didactic bazat pe tehnici teatrale si proiecte transdiciplinare

 

Rezultate statistice

 • Un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice
 • Un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate ;
 • 2 elevi care au promovat examenul pentru admiterea la clase de liceu cu profil bilingv.

 

 1. Dezvoltarea centrului de excelenta in domeniul invatarii limbilor straine

Activitati

 1. Identificarea elevilor capabili de performanta in domeniul limbilor straine;
 2. Elaborarea programului de activitate al centrului de excelenta si al planificarilor pe discipline ;

3.Derularea activitatilor.

Tipul de activitate – activitati la nivel extracurricular       Tipul secundar de activitate – activitati de proiect

Obiective

 1. Dezvoltarea competentelor de comunicare intr-o limba straina ale elevilor, prin activitati in cadrul centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.
 2. Elaborarea programului centrului de excelenta.
 3. Monitorizarea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015                  Sfârşit activitate – estimate 01.07.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) 100

Prioritate – medie

Responsabilitati

Profesorii din aria curriculara limba si comunnicare – selectarea elevilor, derularea activitatii centrului de excelenta;

Coordonatorul centrului de excelenta – elaborarea programului centrului, monitorizarea activitatii.

 

Indicatori realizare

Cel putin 20 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine.

Derularea unei sesiuni de lucru pe saptamâna in cadrul centrului de excelenta.

Un raport de activitate a centrului pe semestru.

 

Instrumente evaluare

Fise de inscriere la centru

Raportul de activitate

Inceput activitate – efectiv 15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv 01.07.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Participarea elevilor la activitatile centrului de excelenta in domeniul limbilor straine a condus la dezvoltarea competentelor de comunicare in limbile franceza, engleza si germana si la cresterea numarului de elevi care au participat la examene de certificare DELF, CAMBRIDGE si GOETHE

Concluzii si recomandari

 • Se recomanda mentinerea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine si extinderea ariei de activitate si catre domeniile matematica si limba româna.

Rezultate statistice

 • Un numar de 31 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine

 

III. Armonizarea sistemului intern de evaluare a competentelor lingvistice ale elevilor cu evaluarile externe de tip Cambridge, Delf sau Goethe

Activitati

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 2. Evaluarea competentelor elevilor de la nivelul gimnazial, de exprimare in limbile straine studiate (engleza, franceza si germana), prin sistemul de evaluare Lingua Olimpics, armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine;
 3. Elaborarea si completarea unor fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial si informarea regulata a parintilor, privind progresul acestora ;
 4. Incurajarea elevilor de a participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe;
 5. Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice

Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

Obiective :

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial.
 2. Realizarea unui regulament Lingua Olimpics.
 3. Completarea a cel putin 80 de fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial.
 4. Cresterea numarului de elevi care participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe.
 5. Cresterea ponderii numarului de elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015    Sfârşit activitate – estimate 30.06.2016

Responsabilitati

Coordonatorul ariei curriculare „Limba si comunicare”

Coordonatorul programului LINGUA OLIMPICS

Profesorii de limbi straine

Indicatori realizare

O procedura privind evaluarea interna  a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;

un regulament Lingua Olimpics;

teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine;

Cresterea numarului elevilor care obtin cel putin o certificare a competentelor de comunicare  intr-o limba straina;

Instrumente evaluare

fise de asistenta;

observarea si analiza documentelor (procedura, regulament,planificari semestriale);

baza de date – examene si concursuri

Inceput activitate – efectiv_15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016____

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Sistemul de evaluare Lingua Olimpics este armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine
 • Evaluarea in cadrul Lingua Olimpics contribuie la cresterea motivatiei elevilor in vederea participarii la examenele de certificare lingvistica
 • Armonizarea sistemului de evaluare intern Lingua Olimpics cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine conduce la cresterea increderii parintilor si a membrilor comunitatii locale in oferta educationala a scolii privind invatarea limbilor straine.

 

Concluzii şi recomandari

 • Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice  in cadrul orelor de limbi straine
 • Informarea regulata a parintilor, privind progresul elevilor in formarea competentelor de comunicare in limbile straine franceza, engleza si germana

 

Rezultate statistice

 • O procedura privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 • un regulament Lingua Olimpics;
 • teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine
 • un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate
 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal

Activitati :

 1. 1. Elaborarea ofertei educationale in conformitate cu planurile cadru, precum si a ofertei pentru curriculum la decizia şcolii;
 2. Promovarea ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice   Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

 Obiective :

 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal cu profil pedagogic.
 2. Diversificarea modalitatilor de promovare a ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii conform procedurii in vigoare.

Indicator:Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

Inceput activitate – estimate 10.01.2016  Sfarsit activitate – estimate 30.06.2016

Efort estimat (ex: nr. zile) 30

Prioritate – medie

Responsabilitati

Responsabilii comisiilor metodice, membrii CA – elaborarea ofertei educationale

Coordonatorul comisiei pentru imagine si comunicare – activitati de promovare

Echipa manageriala – avizarea ofertei pentru curriculum la decizia scolii

Indicatori realizare

oferta educationala elaborata si avizata pentru curriculum la decizia scolii

site-ul scolii actualizat permanent

pliante cu oferta educationala realizate si distribuite

Instrumente evaluare

analiza documentelor – oferta educationala

cresterea numarului de vizitatori ai site-ului http://www.arc-en-ciel.ro, a blogului;

cresterea numarului de articole despre oferta educationala a scolii publicate in reviste sau pe site-uri specializate

 

Inceput activitate – efectiv 10.01.2016   Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Lipsa unei strategii de promovare a imaginii unitatii scolare, cu evidentierea diversificarii ofertei educationale, determina un numarul scazut de elevi inscrisi

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda elaborarea unei strategii de promovare a imaginii unitatii de invatamânt si realizarea activitatilor propuse in cadrul acesteia.

Rezultate statistice

 • Avizarea a doua discipline optionale pentru clasa a IX-a, anul scolar 2016-2017: ”Comunicarea prin muzica” si ”Limba germana prin tehnici teatrale”
 • Realizarea si distribuirea a 200 de pliante cu oferta educationala privind nivelul liceal
 • Postarea pe site-ul scolii a unor articole de promovare a nivelului liceal cu profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: