Erasmus +. Mobilitati in domeniul educatiei scolare


 

 

MOBILITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +
1. „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning” – Bruxelles, 12-17.11.2017. Participanti: Nicoleta Nedelescu – prof. învățământ primar
Sanda Ghioaldă – Director
Cristina Mariş – prof. muzică, învățământ gimnazial
Ioana Revnic – consilier educativ
Ana Gheorghiu- trainer Mind Lab

2. „CLIL: innovative and effective methods and tools „,
Italia, Milano – Martie 2018

Participanti: Camelia Radu – prof. limba engleză

3. Activitate de job-shadowing in CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania -Mai 2018.

Participanti: Camelia Bobe – prof. educatie fizică
Graţiela Nichita – prof. muzică
Ramona Pisoiu – prof. geografie

4. „Activité ludiques en classe de FLE”, Nisa, Franța – Iulie 2018 Participanti: Miruna Lonean – prof. limba franceză

5. Deutschlehrerkurs, ActiLingua, Viena, Austria – Martie 2018 Participanti:

Anastasia Covrig – prof. limba germană

 

Educație+
Proiect Erasmus+
Acțiunea Cheie 1 – mobilităţi în domeniul educaţiei școlare

Descrierea proiectului – obiective

Contextul in care functioneaza scoala noastra, specificul comunitatii scolare, cerintele elevilor si ale parintilor, profilul profesional al personalului didactic determina o permanenta preocupare la nivel managerial pentru identificarea unor solutii optime care sa sustina strategiile de dezvoltare institutionala intr-un context cat mai deschis catre sistemele de educatie europeana, in stransa corelare cu obiectivele programului Erasmus + pentru Actiunea Cheie 1, privind : predarea si invatarea limbilor moderne si promovarea diversitatii ligvistice europene si a constientizarii interculturalitatii, pentru a sprijini modernizarea sistemelor de educatie si de formare, in special printr-o politica de cooperare sporita.

Pornind de la nevoile identificate anterior, consideram necesara o reorganizare a modului de abordare a curriculum-ului, prin introdcerea predarii unor cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica, valorificandu-se astfel competentele lingvistice dobandite de elevi in cadrul orelor de limbi moderne predate intensiv si in paralel in cadrul scolii noastre, la toate nivelurile. De asemenea, avand in vedere ca profesorii care predau limbile franceza si germana la gradinita si la nivelul primar au o experienta didactica insuficienta, fiind debutanti, au nevoie de formarea unor competente de predare-invatare timpurie a acestor limbi moderne.
Pe de alta parte, introducerea unor metode si procedee moderne in demersul educational si a unor metode specifice educatiei non-formale in cadru formal va avea un impact pozitiv asupra calitatii mediului educational din scoala si asupra capacitatii elevilor de a se adapta evoluţiei, schimbarilor si transformarilor permanente din societate.

Prin urmare, scopul proiectului nostru este cresterea capacitatii institutiei de a crea un mediu educational de calitate, incluziv si diversificat, in vederea cresterii motivatiei si implicarii elevilor in propria dezvoltare, prin abordarea inovativa a predarii-invatarii limbilor straine si integrarea acestora in disciplinele non-lingvistice si prin utilizarea metodelor si instrumentelor specifice educatiei non-formale in contexte formale.

Obiectivele vizate prin proiect sunt urmatoarele:
O1. Dobandirea de competente de predare a disciplinelor non-lingvistice in limba straina de catre 1 profesor de limba engleza si 3 profesori din ariile curriculare om si societate, educatie fizica si sport si arte, prin participare la cursuri de formare si job shadowing, pentru a inova si imbunatati calitatea predarii-invatarii limbilor moderne, prin introducerea unor cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza pentru disciplinele: geografie, muzica si educatie fizica, la clasele primare, incepand cu anul scolar 2018-2019;

O.2. Dezvoltarea abilitatilor de predare a limbilor moderne la nivelurile prescolar si primar, prin participarea in primul an de proiect a 2 profesori din aria curriculara limba si comunicare (1 de germana si 1 de franceza), la cursuri de formare in domeniul utilizarii metodelor moderne in predarea-invatarea timpurie a limbilor franceza si germana.

O.3. Cresterea capacitatii dezvoltare strategica si de utilizare a unor metode si instrumente specifice educatiei non-formale, in cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si de evaluare, prin participarea la cursuri de formare a unui invatator, a unui profesor pentru invatamantul gimnazial, a trainer-ului Mind Lab, a coordonatorului pentru proiecte si programe din sectorul 1 si a directorului educativ al scolii, in vederea integrarii, incepand cu anul scolar 2018-2019, a unor abordari si metode non-formale in activitatile cu elevii, la nivelurile primar si gimnazial, in managementul activitatilor educative si in desfasurarea cursului de Mind Lab.

Integrarea competentelor dobandite in dezvoltarea strategica a scolii

Realizarea mobilitatilor prevazute in cadrul acestei propuneri de proiect va determina schimbari in domeniile importante ale dezvoltarii institutionale si anume : organizarea curriculumului, resurse umane si materiale, dezvoltarea relatiilor comunitare, a dimensiunii europene a educatiei si management educational.

a. La nivel de curriculum
In urma participarii la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL si la activitatea de job shadowing din CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania, se vor introduce in oferta educationala a scolii cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica . De asemenea, elemente specifice CLIL vor fi introduse in planificarea si predarea orelor de limbi straine de la ciclul gimnazial.
In urma participarii la cursurile: „Activité ludiques en classe de FLE” si „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)”, elevii de nivel prima vor beneficia in activitatile la clasa de introducerea unor metode noi dobandite de profesori in timpul stagiului, (avand in vedere rezultatele nenumaratelor studii europene care au aratat ca invatarea limbilor straine de la varste mici contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectului);
In urma participarii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning”, se vor contura doua directii de dezvoltare. In primul rand, vor fi adapate si integrate metodele si tehnicile specifice educatiei non-formale in cadrul disciplinelor abilitati practice, stiinte, educatie civica si disciplinele din aria curriculara limba si comunicare si in activitatile extracurriculare. In al doilea rand, in cadrul strategic institutional va fi prevazuta realizarea unor proiecte transcurriculare, la nivelurile primar si gimnazial, organizate sub diferite forme (pe grupe, pe clase sau la nivel interinstitutional) utilizand metode nonformale. De asemenea, abordarea proiectului Mind Lab, foarte popular in randul elevilor, va fi redefinita si imbunatatita prin utilizarea de catre trainer a metodelor non formale .

b.Resurselor umane si materiale
Participarea la activitatile de formare va genera un plus de valoare profesionala echipei scolii si implicit imaginii acesteia, precum si o mai mare coeziune colectivului didactic; vom avea 11 profesori formati in context european, capabili sa initieze schimbare in activitatile adresate elevilor dar si in activitatile comisiilor metodice.
Diseminarea si valorizarea rezultatelor invatarii realizata de participantii la mobilitati, prin ateliere de lucru, intalniri formale si informale la nivelul scolii si al municipiului, vor stimula implementarea rezultatelor invatarii in diferite contexte educationale si imbunatatirea continua a serviciilor educative, precum si preocuparea altor cadre didactice de a participa la actiuni de formare europeana.
Ghidul metodologic, adresat profesorilor, continand noile metode si instrumente de predare invatare experimentate, va imbogati centrul de resurse al scolii, alaturi de playlist-uri cu cantece in lmbile germana si franceza, repertoriu de jocuri didactice, programe scolare si suporturi pentru cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica.

c. Management
Experienta acumulata de directorul educativ, prin participarea la cursul de formare privind educatia nonformala, va influenta pozitiv calitatea managementului activitatilor curriculare si extracurriculare, prin redefinirea strategiilor de lucru in acest domeniu si a tintelor strategice din PDI.
Directorul va dobandi competente de monitorizare si evaluare a modului in care profesorii utilizeaza strategii de învățare care facilitează dezvoltarea gândirii critice a elevilor și capacitatea acestora de a aplica si transfera cunoștințele în cadrul unor proiecte tematice.
Directorul si profesorii participanti la stagiile de formare din cadrul proiectului vor stabili contacte in scopul initierii de proiecte in vederea dezvoltarii dimensiunii europene prin parteneriate scolare in cadrul programului Erasmus +.
Coordonatorul de proiecte si programe din sectorul 1 va utiliza competentele formate atat in scopul derularii unor proiecte cu elevii, cat si in scopul realizarii unor activitati de teambuilding la nivelul colectivului didactic.

d. Comunitatea locala
Prin implementarea proiectului, a valorificarii si diseminarii rezultatelor acestuia, prestigiul si vizibilitatea scolii in comunitate vor creste. Postarea pe site-ul scolii (pagina de facebook) a rezultatelor formarii, a diferitelor initiative derulate in activitatile cu elevii, beneficiari ai noilor abordari didactice si publicarea de catre profesorii implicati a unor articole in revista scolii vor contribui la cresterea increderii familiilor in calitatea educatiei furnizate de scoala.

 

Rezultatele invatarii
1. Participarea a 3 profesori (geografie, muzica si educatie fizica) la activitati de job-shadowing in CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania si a unui profesor de limba engleza la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL.
Prin observarea directa a unor activitati demonstrative de predare a unor discipline non lingvistice in limba engleza (CLIL total si partial), prin discutiile cu coordonatorul departamentului de Engleza si prin consultarea materialelor care le vor fi puse la dispozitie, paticipantii se vor familiariza cu metodele si strategiile specifice acestui demers didactic si vor dezvolta urmatoarele:
-abilitati/competente: de a planifica, proiecta si organiza activitati de tip CLIL (total si partial) ce vor fi transpuse in realizarea unor programe CDS (o ora/saptamana la geografie, clasa a IV-a, educatie fizica, clasa a III-a, muzica, clasa a II-a); realizarea de materiale suport pentru centrul de resurse didactice;
-deprinderi de utilizare a metodelor specifice CLIL la clasa;
-abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara;
-atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

2. Participanta la Cursul „Activité ludiques en classe de FLE” isi va dezvolta:
-abilitatii/competente didactice noi privind integrarea metodelor cu caracter ludic in cadrul FLE, mai ales in contextul invatarii timpurii a limbii franceze;
-integrarea unor metode de lucru specifice FLE in activitatile cu prescolarii si scolarii mici in cadrul orelor desen, pictura, colaj si muzica;
-deprinderi privind utilizarea imaginilor si a sunetelor in lectie, prin alegerea celor mai adecvate activitati de joc care sa faciliteze exprimarea, care sa dezvolte competente-cheie;
-atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

3. Participanta la „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)” – Germana pentru copii ( 3-7 ani)
– abilitatii/competente didactice noi privind predarii limbii germane ca limbă străină la copiii de de 3-7 ani; proiectarea in mod creativ a unor strategii de invatare care sa faciliteze exprimarea elevilor prin joc; abilitatea de a integra in activitatile la clasa metode şi tehnici didactice interactive de predare, invatare si evaluare; abilitatea de a crea resurse didactice noi: un playlist de cantece in limba franceza si germana, clasice si actuale, culegere de jocuri didactice si povesti interactive, imbogatind centru de resurse pentru nivel prescolar si primar.
-deprinderi privind valorificarea continua, la clasa, a potentialul formativ al cartilor ilustrate, al povestilor interactive si al cantecelor de miscare; deprinderi privind adaptarea corespunzatoare a jocurilor la nevoile pedagogice ale grupelor de copii/elevi;
– atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

4. Participantii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning” vor dezvolta:
– abilitati de adaptare a principiilor, metodelor si instrumentelor specifice educatiei non-formale, la specificul scolii; abilitati de exploatare a metodelor non-formale in cadrul proiectelor trans-curriculare; de a utiliza abordari pedagogice centrate pe nevoile elevilor; abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara; abilitati de monitorizare si evaluare modului de integrare a metodelor de învățare non-formale; abilitatea de a folosi tehnicile si instrumentele necesare implementarii proiectelor nonformale;
– competente de proiectare a unui cadrul strategic care sa integreze abordari nonformale in activitatile curriculare si extracurriculare;
– competentele de comunicare, solutionare a conflictelor prin negociere si mediere.
– competente vizand transferul metodelor specifice educatiei non-formale in contexte formale, la diferite discipline (stiinte, comunicare, educatie civica, muzica), la toate nivelurile, respectiv de a realiza a „Ghidul practic de metode si instrumente inovative de predare invatare”, adresat profesorilor.
– atitudine proactiva, deschisa spre implicarea in propria formare, in context european.

 

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: