Erasmus +. Mobilitati in domeniul educatiei scolare


 

 

MOBILITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +
1. „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning” – Bruxelles, 12-17.11.2017. Participanti: Nicoleta Nedelescu – prof. învățământ primar
Sanda Ghioaldă – Director
Cristina Mariş – prof. muzică, învățământ gimnazial
Ioana Revnic – consilier educativ
Ana Gheorghiu- trainer Mind Lab

2. „CLIL: innovative and effective methods and tools „,
Italia, Milano – Martie 2018

Participanti: Camelia Radu – prof. limba engleză

3. Activitate de job-shadowing in CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania -Mai 2018.

Participanti: Camelia Bobe – prof. educatie fizică
Graţiela Nichita – prof. muzică
Ramona Pisoiu – prof. geografie

4. „Activité ludiques en classe de FLE”, Nisa, Franța – Iulie 2018 Participanti: Miruna Lonean – prof. limba franceză

5. Deutschlehrerkurs, ActiLingua, Viena, Austria – Martie 2018 Participanti:

Anastasia Covrig – prof. limba germană

 

Educație+
Proiect Erasmus+
Acțiunea Cheie 1 – mobilităţi în domeniul educaţiei școlare

Descrierea proiectului – obiective

Contextul in care functioneaza scoala noastra, specificul comunitatii scolare, cerintele elevilor si ale parintilor, profilul profesional al personalului didactic determina o permanenta preocupare la nivel managerial pentru identificarea unor solutii optime care sa sustina strategiile de dezvoltare institutionala intr-un context cat mai deschis catre sistemele de educatie europeana, in stransa corelare cu obiectivele programului Erasmus + pentru Actiunea Cheie 1, privind : predarea si invatarea limbilor moderne si promovarea diversitatii ligvistice europene si a constientizarii interculturalitatii, pentru a sprijini modernizarea sistemelor de educatie si de formare, in special printr-o politica de cooperare sporita.

Pornind de la nevoile identificate anterior, consideram necesara o reorganizare a modului de abordare a curriculum-ului, prin introdcerea predarii unor cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica, valorificandu-se astfel competentele lingvistice dobandite de elevi in cadrul orelor de limbi moderne predate intensiv si in paralel in cadrul scolii noastre, la toate nivelurile. De asemenea, avand in vedere ca profesorii care predau limbile franceza si germana la gradinita si la nivelul primar au o experienta didactica insuficienta, fiind debutanti, au nevoie de formarea unor competente de predare-invatare timpurie a acestor limbi moderne.
Pe de alta parte, introducerea unor metode si procedee moderne in demersul educational si a unor metode specifice educatiei non-formale in cadru formal va avea un impact pozitiv asupra calitatii mediului educational din scoala si asupra capacitatii elevilor de a se adapta evoluţiei, schimbarilor si transformarilor permanente din societate.

Prin urmare, scopul proiectului nostru este cresterea capacitatii institutiei de a crea un mediu educational de calitate, incluziv si diversificat, in vederea cresterii motivatiei si implicarii elevilor in propria dezvoltare, prin abordarea inovativa a predarii-invatarii limbilor straine si integrarea acestora in disciplinele non-lingvistice si prin utilizarea metodelor si instrumentelor specifice educatiei non-formale in contexte formale.

Obiectivele vizate prin proiect sunt urmatoarele:
O1. Dobandirea de competente de predare a disciplinelor non-lingvistice in limba straina de catre 1 profesor de limba engleza si 3 profesori din ariile curriculare om si societate, educatie fizica si sport si arte, prin participare la cursuri de formare si job shadowing, pentru a inova si imbunatati calitatea predarii-invatarii limbilor moderne, prin introducerea unor cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza pentru disciplinele: geografie, muzica si educatie fizica, la clasele primare, incepand cu anul scolar 2018-2019;

O.2. Dezvoltarea abilitatilor de predare a limbilor moderne la nivelurile prescolar si primar, prin participarea in primul an de proiect a 2 profesori din aria curriculara limba si comunicare (1 de germana si 1 de franceza), la cursuri de formare in domeniul utilizarii metodelor moderne in predarea-invatarea timpurie a limbilor franceza si germana.

O.3. Cresterea capacitatii dezvoltare strategica si de utilizare a unor metode si instrumente specifice educatiei non-formale, in cadrul activitatilor curriculare, extracurriculare si de evaluare, prin participarea la cursuri de formare a unui invatator, a unui profesor pentru invatamantul gimnazial, a trainer-ului Mind Lab, a coordonatorului pentru proiecte si programe din sectorul 1 si a directorului educativ al scolii, in vederea integrarii, incepand cu anul scolar 2018-2019, a unor abordari si metode non-formale in activitatile cu elevii, la nivelurile primar si gimnazial, in managementul activitatilor educative si in desfasurarea cursului de Mind Lab.

Integrarea competentelor dobandite in dezvoltarea strategica a scolii

Realizarea mobilitatilor prevazute in cadrul acestei propuneri de proiect va determina schimbari in domeniile importante ale dezvoltarii institutionale si anume : organizarea curriculumului, resurse umane si materiale, dezvoltarea relatiilor comunitare, a dimensiunii europene a educatiei si management educational.

a. La nivel de curriculum
In urma participarii la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL si la activitatea de job shadowing din CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania, se vor introduce in oferta educationala a scolii cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica . De asemenea, elemente specifice CLIL vor fi introduse in planificarea si predarea orelor de limbi straine de la ciclul gimnazial.
In urma participarii la cursurile: „Activité ludiques en classe de FLE” si „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)”, elevii de nivel prima vor beneficia in activitatile la clasa de introducerea unor metode noi dobandite de profesori in timpul stagiului, (avand in vedere rezultatele nenumaratelor studii europene care au aratat ca invatarea limbilor straine de la varste mici contribuie semnificativ la dezvoltarea intelectului);
In urma participarii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning”, se vor contura doua directii de dezvoltare. In primul rand, vor fi adapate si integrate metodele si tehnicile specifice educatiei non-formale in cadrul disciplinelor abilitati practice, stiinte, educatie civica si disciplinele din aria curriculara limba si comunicare si in activitatile extracurriculare. In al doilea rand, in cadrul strategic institutional va fi prevazuta realizarea unor proiecte transcurriculare, la nivelurile primar si gimnazial, organizate sub diferite forme (pe grupe, pe clase sau la nivel interinstitutional) utilizand metode nonformale. De asemenea, abordarea proiectului Mind Lab, foarte popular in randul elevilor, va fi redefinita si imbunatatita prin utilizarea de catre trainer a metodelor non formale .

b.Resurselor umane si materiale
Participarea la activitatile de formare va genera un plus de valoare profesionala echipei scolii si implicit imaginii acesteia, precum si o mai mare coeziune colectivului didactic; vom avea 11 profesori formati in context european, capabili sa initieze schimbare in activitatile adresate elevilor dar si in activitatile comisiilor metodice.
Diseminarea si valorizarea rezultatelor invatarii realizata de participantii la mobilitati, prin ateliere de lucru, intalniri formale si informale la nivelul scolii si al municipiului, vor stimula implementarea rezultatelor invatarii in diferite contexte educationale si imbunatatirea continua a serviciilor educative, precum si preocuparea altor cadre didactice de a participa la actiuni de formare europeana.
Ghidul metodologic, adresat profesorilor, continand noile metode si instrumente de predare invatare experimentate, va imbogati centrul de resurse al scolii, alaturi de playlist-uri cu cantece in lmbile germana si franceza, repertoriu de jocuri didactice, programe scolare si suporturi pentru cursuri optionale cu componenta CLIL, predate in limba engleza: geografie, muzica si educatie fizica.

c. Management
Experienta acumulata de directorul educativ, prin participarea la cursul de formare privind educatia nonformala, va influenta pozitiv calitatea managementului activitatilor curriculare si extracurriculare, prin redefinirea strategiilor de lucru in acest domeniu si a tintelor strategice din PDI.
Directorul va dobandi competente de monitorizare si evaluare a modului in care profesorii utilizeaza strategii de învățare care facilitează dezvoltarea gândirii critice a elevilor și capacitatea acestora de a aplica si transfera cunoștințele în cadrul unor proiecte tematice.
Directorul si profesorii participanti la stagiile de formare din cadrul proiectului vor stabili contacte in scopul initierii de proiecte in vederea dezvoltarii dimensiunii europene prin parteneriate scolare in cadrul programului Erasmus +.
Coordonatorul de proiecte si programe din sectorul 1 va utiliza competentele formate atat in scopul derularii unor proiecte cu elevii, cat si in scopul realizarii unor activitati de teambuilding la nivelul colectivului didactic.

d. Comunitatea locala
Prin implementarea proiectului, a valorificarii si diseminarii rezultatelor acestuia, prestigiul si vizibilitatea scolii in comunitate vor creste. Postarea pe site-ul scolii (pagina de facebook) a rezultatelor formarii, a diferitelor initiative derulate in activitatile cu elevii, beneficiari ai noilor abordari didactice si publicarea de catre profesorii implicati a unor articole in revista scolii vor contribui la cresterea increderii familiilor in calitatea educatiei furnizate de scoala.

 

Rezultatele invatarii
1. Participarea a 3 profesori (geografie, muzica si educatie fizica) la activitati de job-shadowing in CEIP Andrés García Soler, din Lorca, Spania si a unui profesor de limba engleza la cursul Practical Methodology for Teachers Working with CLIL.
Prin observarea directa a unor activitati demonstrative de predare a unor discipline non lingvistice in limba engleza (CLIL total si partial), prin discutiile cu coordonatorul departamentului de Engleza si prin consultarea materialelor care le vor fi puse la dispozitie, paticipantii se vor familiariza cu metodele si strategiile specifice acestui demers didactic si vor dezvolta urmatoarele:
-abilitati/competente: de a planifica, proiecta si organiza activitati de tip CLIL (total si partial) ce vor fi transpuse in realizarea unor programe CDS (o ora/saptamana la geografie, clasa a IV-a, educatie fizica, clasa a III-a, muzica, clasa a II-a); realizarea de materiale suport pentru centrul de resurse didactice;
-deprinderi de utilizare a metodelor specifice CLIL la clasa;
-abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara;
-atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

2. Participanta la Cursul „Activité ludiques en classe de FLE” isi va dezvolta:
-abilitatii/competente didactice noi privind integrarea metodelor cu caracter ludic in cadrul FLE, mai ales in contextul invatarii timpurii a limbii franceze;
-integrarea unor metode de lucru specifice FLE in activitatile cu prescolarii si scolarii mici in cadrul orelor desen, pictura, colaj si muzica;
-deprinderi privind utilizarea imaginilor si a sunetelor in lectie, prin alegerea celor mai adecvate activitati de joc care sa faciliteze exprimarea, care sa dezvolte competente-cheie;
-atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

3. Participanta la „Deutsch für Kinder (3 – 7 Jahre)” – Germana pentru copii ( 3-7 ani)
– abilitatii/competente didactice noi privind predarii limbii germane ca limbă străină la copiii de de 3-7 ani; proiectarea in mod creativ a unor strategii de invatare care sa faciliteze exprimarea elevilor prin joc; abilitatea de a integra in activitatile la clasa metode şi tehnici didactice interactive de predare, invatare si evaluare; abilitatea de a crea resurse didactice noi: un playlist de cantece in limba franceza si germana, clasice si actuale, culegere de jocuri didactice si povesti interactive, imbogatind centru de resurse pentru nivel prescolar si primar.
-deprinderi privind valorificarea continua, la clasa, a potentialul formativ al cartilor ilustrate, al povestilor interactive si al cantecelor de miscare; deprinderi privind adaptarea corespunzatoare a jocurilor la nevoile pedagogice ale grupelor de copii/elevi;
– atitudine deschisa spre nou si invatare continua, in context european.

4. Participantii la cursul „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning” vor dezvolta:
– abilitati de adaptare a principiilor, metodelor si instrumentelor specifice educatiei non-formale, la specificul scolii; abilitati de exploatare a metodelor non-formale in cadrul proiectelor trans-curriculare; de a utiliza abordari pedagogice centrate pe nevoile elevilor; abilitati de lucru intr-o echipa transdisciplinara; abilitati de monitorizare si evaluare modului de integrare a metodelor de învățare non-formale; abilitatea de a folosi tehnicile si instrumentele necesare implementarii proiectelor nonformale;
– competente de proiectare a unui cadrul strategic care sa integreze abordari nonformale in activitatile curriculare si extracurriculare;
– competentele de comunicare, solutionare a conflictelor prin negociere si mediere.
– competente vizand transferul metodelor specifice educatiei non-formale in contexte formale, la diferite discipline (stiinte, comunicare, educatie civica, muzica), la toate nivelurile, respectiv de a realiza a „Ghidul practic de metode si instrumente inovative de predare invatare”, adresat profesorilor.
– atitudine proactiva, deschisa spre implicarea in propria formare, in context european.

 

 

Va asteptam la Arc-en-Ciel Estival – Gradinita si Scoala de Vara


„ARC-EN-CIEL ESTIVAL”  – Gradinita si Scoala de Vara , Editia 2017

copii

Fiindca vacanta se apropie cu pasi reoezi, iata ce va propunem pentru anul acesta la „Arc-en-Ciel Estival” –  Gradinita si Scoala de Vara, Editia 2017:
Saptamana 26 – 30 iunie este o perioada de pregatire si de implementare a programelor propuse;
„Arc-en-Ciel Estival” –  Gradinita si Scoala de Vara, Editia 2017 va invita la deschiderea oficiala luni, 3 iulie, de la ora 09.00. Prietenii nostri, Mickey si Minnie, va asteapta la un spectacol plin de veselie, dedicat copiilor de toate varstele!
Iata structura celor 8 saptamani estivale:
1.    Saptamana 3 – 7.07 este dedicata SANATATII: cum respiram, cum mancam; corpul nostru – cum ne pastram sanatatea trupului si a sufletului. Iata proiectele propuse pentru aceasta saptamana:
„Stefan cel Mare si Sfant” – proiect transdiscipinar
„Arta plastica si florile”
„Ierbarul” – proiect derulat pe tot parcursul verii

Vineri  – excursie la Muzeul Satului

2.    Saptamana 10 – 14.07 –  dedicata experimentelor de fizica, biologie si chimie si realizarii de materiale demonstrative-suport;

Vineri  – excursie la Oraselul Cunoasterii

3.    Saptamana 17 – 21.07 – Graul, drumul painii: texte literare, activitati practice;

Vineri – excursie la Piscu

4.    Saptamana 24 – 28.07 – Plantele – Farmacia verde; Biologie – experimente;

Vineri – excursie la Gradina Botanica

5.    Saptamana 31.07 – 4.08 – Ape curgatoare, marile si oceanele lumii, memoria apei;

Vineri – excursie la Piscu

6.    Saptamana 7 – 11.08- Astronomie – sistemul nostru solar;

Vineri – excursie la Observatorul Astronomic

7.    Saptamana 14 – 18.08 – Plus, Minus Poezie: literatura si matematica; Proiectul transdisciplinar „Sfintii Brancoveni”;

Vineri – excursie la Mogosoaia

8.    Saptamana 21 – 25.08 – „Arca lui Noe” – povestiri biblice.

Vineri – excursie in Herastrau

Printre activitatile optionale se numara si unele dintre atelieree si cluburile consacrate:

•   CURSUL DE ROBOTICA  va fi si in acest an un punct de atracție, orele fiind sustinute astfel: marti –  in sediul Arc-en-Ciel  din sectorul 1 (str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 46 A, zona Parc Bazilescu ) si miercuri – in sediul din sectorul 2,  (str. I.H.Radulescu nr.18, zona Bucur-Obor).,  intre orele 10.00 si 12.00
•    A FOST ODATA CA NICIODATA … –  Dezvoltare personala prin povesti si  dramatizari/ CURS DE ARTA TEATRALA –  marti si joi, in sediul din sectorul 1 si  luni, miercuri, vineri,  in sediul din sectorul 2. Cursuri sunt finalizate cu spectacole, în zilele de 27 si 28 iulie.
•    PRIETENII DANSULUI – cursuri sustinute in luna iulie
•    KARATE – modul derulat in luna iulie

De-a lungul intregii vacante, copiii vor fi incurajati sa colectioneze plante, sa realizeze un ierbar, o colectie de roci, de scoici etc., sa realizeze fotografii, sa  tina un Jurnal de Vacanta. In ultima saptamana se vor face expozitii de astfel de colectii si vor fi premiate cele mai reusite fotografii, in cadrul concursului de fotografie Poz(n)e de vacanta; de asemenea, va fi editata  Foaia de Vacanta „Arc-en-Ciel Estival”, cu o varianta online.
„Arc-en-Ciel Estival” – Gradinita si Scoala de Vara numara peste 20 de  editii si ii asteapta pe toti copiii dornici de o vacanta dinamica si creativa, care sa ii ajute sa creasca armonios.

Gradinita de Vara ofera programele scurt, mediu si lung, excelent fiecare pentru adaptarea celor mici la o noua etapa din viata – aceea de relationare cu un grup organizat de copii, cu un program si cu un mediu pregatite cu grija.
Prescolarii care au frecventat deja gradinita vor avea surpriza sa descopere activitatile estivale, printre care, la loc de cinste, se afla cluburile de tenis si de inot, alaturi de cele deja consacrate – orele de stiinte, de muzica si miscare, orele de povesti.

Scolarii mici se vor juca un pic si cu temele de vacanta, in timp ce elevii mai mari beneficiaza de doua saptamani in iulie (3-14 iulie) si de doua saptamani in august (14 -25 august), pentru pregatire la matematica si limba romana.
Pe tot parcursul verii, toti copiii se vor reimprieteni cu lectura, cu scrierea creativa si cu matematica distractiva, iar la finalul fiecarei saptamani vor putea participa la excursii tematice, in Bucuresti sau in afara orasului.

Vom porni in aventura aceasta insotiti de limba engleza, de limba germana si de limba franceza, de dans si de sunetul pianului.

Mici si mari, cu totii ne vom bucura de o vacanta de neuitat!

Activitatile se vor desfasura in urmatoarele sedii:
– pentru sectorul 2 – prescolarii sunt asteptati in str. Ion Heliade Radulescu 18, iar scolarii – in sediul din str. Zborului nr. 7-9
– pentru sectorul 1 –  str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 46A
Inscrierile se primesc zilnic, intre orele 8.30 si 17.30, la telefon 021 252 23 87, 0737 518 368 si 0722 805 777 pentru sectorul 2 si 0725 979 934, 0721 378 760 pentru sectorul 1.

Va asteptam cu drag!

 

Imagini de la lansarea volumului „Cioara” de George Topirceanu, cu ilustratiile Elenei Murariu


Cu prilejul comemorarii lui George Topirceanu, de la a carui trecere la cele vesnice au trecut deja (la 7 mai) 80 de ani, Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” a fost gazda unui eveniment deosebit: lansarea volumului „Cioara”, ilustrat sugestiv de artist plastic Elena Murariu. Evenimentul s-a bucurat chiar de prezenta ilustratorului, dna Elena Murariu, dar si de cea a actorului Silviu Biris: astfel, umorul si virtuozitatea stilistica, marca George Topirceanu, s-au manifestat plenar, stralucit. De asemenea, si copiii Liceului au sustinut remarcabile momente lirice si muzicale (in interpretarea Corului Sf. Elisabeta). Manifestarea a fost primita cu mare bucurie, mai ales ca ideea si primele desene dupa celebra poezie a lui Topirceanu au asteptat, iata, 29 de ani (dupa marturisirea dnei Elena Murariu) pana cand acestea sa se materializeze.

In acelasi context, au fost premiati si componentii echipei de Mind Lab, cei care au obtinut Locul I la Olimpiada Nationala si care vor participa in curand la Olimpiada Internationala din Grecia.

Puteti viziona aici un scurt reportaj difuzat in cadrul emisiunii Universul Credintei de pe TVR.

Iar aici puteti vedea cateva interviuri cu personalitati implicate in acest eveniment, in cadrul emisiunii „Romania crestina” de pe Trinitas Tv

 

Examen de admitere in cl. a IX-a, profil pedagogic – probele de aptitudini


LICEUL PEDAGOGIC „ANASTASIA POPESCU”

NIVELUL LICEAL

Autorizat de MENCS

tel. 021.252.23.87; 021.252 46 65;  tel – fax: 021.252.70.82

fundatia@sfmaria.rowww.arc-en-ciel.ro

organizează pentru anul şcolar 2017-2018

 

EXAMEN DE ADMITERE ÎN CLASA a IX-a

PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE

 

 

SESIUNEA I

Înscrierea elevilor: 22 – 26 mai 2017

Susţinerea probelor de aptitudini:

– luni 29 mai 2017

– marţi 30 mai 2017

– miercuri 31 mai 2017

 

SESIUNEA a II-a

Înscrierea elevilor: 17 – 21 iulie 2017

Susţinerea probelor de aptitudini:

– luni 24 iulie 2017

– marţi 25 iulie 2017

– miercuri 26 iulie 2017

 

SESIUNEA a III-a

Înscrierea elevilor: 21 – 25 august 2017

Susţinerea probelor de aptitudini:

– luni 28 august2017

– marţi 29 august 2017

– miercuri 30 august 2017

Susținerea probelor de aptitudini:

LUNI – susţinerea probelor de APTITUDINI ARTISTICO-PLASTICE, începând cu ora 9:00

MARŢI – susţinerea probelor de APTITUDINI FIZICE, începând cu ora 9:00

MIERCURI – susţinerea probelor de APTITUDINI MUZICALE, şi a probei de INTERVIU, începând cu ora 9:00

anunt liceul pedagogic 2017

Înscrierile se fac la secretariatul şcolii din str. Zborului, nr. 7-9, sector 3,Bucureşti, iar probele se vor sustine in str. Traian Nr. 160, sector 2, Bucureşti.

Pentru proba de aptitudini fizice, elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naștere, o adeverință medicală eliberată cu cel mult două săptămâni înaintea susținerii probei, cu mențiunea  „APT PENTRU EFORT FIZIC” şi echipamentul sportiv.

Pentru proba de aptitudini artistice, elevii vor avea cartea de identitate sau certificatul de naștere, bloc de desen A3, culori tempera, pahar pentru apă, pensule (2-3), creioane , gumă, ascuțitoare.

Pentru mai multe informatii, va rugam descarcati urmatoarele documente:

Anunt inscriere Liceul Pedagogic

anunt liceul pedagogic 2017

 

Pliant Liceul Pedagogic

pliant liceu 2017

 

loap_logo-final_rgr_1sep-05

Concursul de Arte Plastice si Decorative, editia a XIII-a


Dragi elevi, parinti si dascali,

Va invitam la cea de a XIII-a editie a Concursului de Arte Plastice si Decorative organizat de Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”, Asociatia „Gradinitele Arc-en-Ciel” si Asociatia „Scoala Anastasia Popescu”, in parteneriat cu Art(h)é –  Galeria Copiilor si Radio Trinitas, care va avea loc in zilele de 26 si 27 mai 2017.

Pentru sectiunile Desen, Pictura si Modelaj-ceramica propunem tema „Povestea lui Harap Alb”, iar la sectiunea Icoane pe lemn si pe sticla participantii vor aborda un subiect incadrat temei „Sfinti romani”.

Vineri, 26 mai 2017, in sediul Gradinitelor “Arc-en-Ciel” din str. Ion Heliade Radulescu nr. 18 (reper: Parcul Obor – Str. Avrig), incepand cu ora 15.30, se desfasoara concursul pentru prescolari (categoriile de varsta A1 si A2).

               Sambata, 27 mai 2017, in sediul Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din str. Popa Nan nr. 47B, de la ora 10.00, sunt invitati sa participe scolarii de la clasa pregatitoare pana la clasa a XII-a (categoriile B) si elevii Liceului „N. Tonitza”de la clasa a V-a pana la clasa a XII-a (categoriile C).

Pentru luarea in evidenta si ocuparea locului in salile de lucru, participantii sunt asteptati cu o jumatate de ora inaintea demararii concursului.

Cu rugamintea de a preciza acest lucru in formularul de inscriere, participantii se pot prezenta la concurs in oricare dintre zile, indiferent de categoria in care se incadreaza. Parintii sunt asteptati la traditionalul Art Café, unde se pot alatura celor mici in demersul artistic.

 

Inainte de a completa formularul de inscriere, va rugam sa parcurgeti cu atentie Regulamentul concursului. Toate documentele necesare sunt atasate acestui mesaj.

Inscrierile se pot face la aceasta adresa de e-mail (fundatia@sfmaria.ro) sau direct la sediile precizate mai sus, pana joi, 25 mai 2017 iar pentru orice alte detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0722 805 777 sau prin e-mail.

 

Va asteptam cu drag!

 

Concursul de Arte Plastice si Decorative, editia a XIII-a

Formular de inscriere prescolari

Formular de inscriere scolari

Formular de inscriere Liceul Tonitza
Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”
Gradinitele „Arc-en-Ciel”
Acreditate de Ministerul Educatiei
Asociate UNESCO

Sector 2:

Str. Traian nr. 160
Str. Zborului nr. 7-9
Str. Popa Nan nr. 47B
tel.: 021 252 46 65
Str. I.H.Radulescu nr. 18
tel.: 021 252 23 87
fax: 021 252 70 82

Sector 1:

Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 46 A 
Str. Piatra Morii nr. 18
tel.: 0737 518 370

 

Scoala Gimnaziala „Anastasia Popescu”
Gradinitele „Arc-en-Ciel”

Acreditate de Ministerul Educatiei
Asociate UNESCO

Sector 2:

Str. Traian nr. 160
Str. Popa Nan nr. 47B

tel.: 021 252 46 65
Str. I.H.Radulescu nr. 18
tel.: 021 252 23 87
fax: 021 252 70 82

Sector 1:

Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 46 A
Str. Piatra Morii nr. 18

tel.: 0725 525 593

20170509_084437

Strălucirea poeziei în haiku-uri imaginate de elevii Liceului Pedagogic Anastasia Popescu


Elevii Liceului Pedagogic „Anastasia Popescu” au participat luni, 20 martie, la picnicul poetic #haikunoi2017, organizat de Institutul Francez cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei. Participarea este deja tradițională, copiii au  experiența celorlalte două ediții de până acum, așa că au primit cu bucurie noua provocare. Ei au performat cu aceeași pricepere și expresivitate atât în limba franceză, cât și în celelate limbi studiate încă de la 3 ani în Grădinițele Arc-en-Ciel: engleză și germană. Firește, copiii au creat și în limba română adevărate bijuterii poetice, într-un limbaj surprinzător, esențializant. Iată aici poemele pline de haikuloare ale elevilor clasei a VIII-a „Domnița Bălașa”, bune de adunat într-un sipet prețios și de cercetat ori de câte ori avem nevoie de visare:

 

Soarele strălucește,

Valurile mării râd

În suflet de vânt.

 

Ploaia cea rece,

Umbra întunecată,

Cerul mohorât.

 

Focul cel veșnic

Încălzește sufletul

Pierdut de tânăr.

Radu Mamulea, cl. a VIII-a “Domnita Balasa”

 

*

 

Umbra se lasă.

Peste lacul străveziu,

Noaptea cade lin.

Andrei Dumitrescu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

*

Pe câmpuri verzui

Își aștern domnia

Sute de spice.

Rareș Ungureanu

 

*

Raza soarelui

Îmi luminează calea:

Floarea-soarelui.

 

Întunericul…

E trecută lumina.

A venit noaptea.

 

Alexandru Clement Epure, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

E noapte neagră.

Liniștea se așterne.

Răsare luna…

Matei Mihăilă, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

Pașii timorați

Pe nisipul fierbinte.

Căldura verii.

 

Marea sărată,

Râsete, bucurie,

Iarăși vacanță.

 

O pată pe cer.

Lucește victorios

Veșnicul soare.

Crina Sandu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

Același trup și

Nicio asemănare.

O reflecție…

 

Te uiți la mine,

Încerci să găsești ceva:

Cea care eram cândva.

 

Tot ce am fost

Eu nu voi mai fi vreodată.

Un simplu trecut…

 

O pată pe deal

Lucește în umbra.

Floarea albastră.

 

Cerul zgâriat

De-un strat gri, plin de ceață.

Norii  amurgului.

Andreea Olteanu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

Tablou, portret, lac,

Culoare, splendoare, mac.

Mă gândesc ce să fac.

Matei Cocoș, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

Se-ascunde-n noapte

Luna într-o stea.

Mister se-așterne.

 

Oceanul serii,

Oglinda cerului meu.

Noaptea e a mea.

 

Frunzele negre

Cântă din depărtare

Drum întunecat.

 

Trei felinare.

Luminați poteca mea,

Deschideți calea!

Ana Francesca Vlaicu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

Pe dealuri-nalte

În bătaia vântului

Un mic copăcel.

 

Un fir de apă,

Susur lin neîncetat

Între două stânci.

 

Ușor fulg de nea

Din norii moi ai cerului

Fără căldură.

 

Raze gingașe,

O mare neajunsă.

Depărtări senine.

Maria Sănducu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

 

Vântul de toamnă

Bate lin, neîncetat.

Liniște pură.

 

Uneori nori

Aduc ceartă și război

Cerului senin.

Marco Cojocaru, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

*

Astrul naturii.

Clinchetul strălucitor

Compune cerul.

 

Umbra devine

În întuneric, moarte.

Tăcere stranie.

 

Frunza cade-n vânt,

Vântul bate tare.

Acum furtună.

Mara Voicu, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

*

Totu-i doar negru,

Lumea e monotonă

Întocmai ca ieri…

 

Punct alb în zare

Pe strada-ntunecată.

Este lumină…

 

Ca un boboc,

O rază de speranță

Tot înflorește.

Maria Iulia Scarlat, cl. a VIII-a “Domnita Balasa“

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAS DIN RAPORTUL ARACIP PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016


Activitati de imbunatatire si evaluare a calitatii desfasurate in anul scolar 2015-2016

 1. Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

 Obiective:

 1. Identificarea celor mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine.
 2. Evidentierea factorilor care favorizeaza progresul elevilor in invatarea limbilor straine
 3. Analiza rezultatelor la invatatura obtinute de elevi la limbile straine si realizarea unor comparatii intre rezultate pe ani de studiu.

Aspecte retinute: Evaluarea eficacitatii educationale a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza

Instrument investigare: fise de observare si analiza a produselor activitatii

Esantion: 100

Inceput de activitate estimat: 16.11.2015           Sfârşit activitate – estimat : 30.06.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) : 100                                  Cheltuieli : 100 lei

Prioritate : Medie

Responsabilitati:

Completarea fiselor de asistenta si interasistenta- director, responsabilul comisiei metodice, profesorii de limbi straine

Elaborarea unei grile de interviu pentru elevi si parinti privind activitatea derulata in cadrul orelor de limbi straine – responsabilul comisiei metodice si responsabilul CEAC

Realizarea raportului privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza, insotit de recomandari  – responsabilul comisiei metodice

 

Indicatori realizare

– un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice

– cresterea numarului de elevi care au obtinut certificate care atesta competentele de comunicare intr-o limba straina

 

Instrumente evaluare

      –   observarea

 • fise de asistenta
 • analiza rezultatelor la invatatura
 • discutii cu profesorii de limbi straine din catedra de limba si comunicare
 • interviuri cu elevii si parintii

Inceput activitate – efectiv 16.11.2015  Sfârşit activitate – efectiv 30.06.2016

Progres: 100%

Lecţii invatate

 • Cele mai eficiente metode de predare-invatare-evaluare utilizate in orele de limbi straine sunt metode activ-participative ca jocul de rol, dramatizarea, invatarea prin proiecte tematice.
 • Progresul elevilor in invatarea limbilor straine este favorizat de pregatirea suplimentara in cadrul centrului de excelenta si de participarea la evenimente culturale organizate de institutii abilitate, precum Institutul Francez, Institutul Goethe etc.

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda continuarea intr-un mod mai sustinut a demersului didactic bazat pe tehnici teatrale si proiecte transdiciplinare

 

Rezultate statistice

 • Un raport privind eficacitatea educationala a disciplinelor limba engleza, limba germana si limba franceza intocmit de responsabilul comisiei metodice
 • Un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate ;
 • 2 elevi care au promovat examenul pentru admiterea la clase de liceu cu profil bilingv.

 

 1. Dezvoltarea centrului de excelenta in domeniul invatarii limbilor straine

Activitati

 1. Identificarea elevilor capabili de performanta in domeniul limbilor straine;
 2. Elaborarea programului de activitate al centrului de excelenta si al planificarilor pe discipline ;

3.Derularea activitatilor.

Tipul de activitate – activitati la nivel extracurricular       Tipul secundar de activitate – activitati de proiect

Obiective

 1. Dezvoltarea competentelor de comunicare intr-o limba straina ale elevilor, prin activitati in cadrul centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.
 2. Elaborarea programului centrului de excelenta.
 3. Monitorizarea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015                  Sfârşit activitate – estimate 01.07.2016

Efort estimat(ex: nr. zile) 100

Prioritate – medie

Responsabilitati

Profesorii din aria curriculara limba si comunnicare – selectarea elevilor, derularea activitatii centrului de excelenta;

Coordonatorul centrului de excelenta – elaborarea programului centrului, monitorizarea activitatii.

 

Indicatori realizare

Cel putin 20 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine.

Derularea unei sesiuni de lucru pe saptamâna in cadrul centrului de excelenta.

Un raport de activitate a centrului pe semestru.

 

Instrumente evaluare

Fise de inscriere la centru

Raportul de activitate

Inceput activitate – efectiv 15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv 01.07.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Participarea elevilor la activitatile centrului de excelenta in domeniul limbilor straine a condus la dezvoltarea competentelor de comunicare in limbile franceza, engleza si germana si la cresterea numarului de elevi care au participat la examene de certificare DELF, CAMBRIDGE si GOETHE

Concluzii si recomandari

 • Se recomanda mentinerea activitatii centrului de excelenta in domeniul limbilor straine si extinderea ariei de activitate si catre domeniile matematica si limba româna.

Rezultate statistice

 • Un numar de 31 de elevi inscrisi la centrul de excelenta in domeniul limbilor straine

 

III. Armonizarea sistemului intern de evaluare a competentelor lingvistice ale elevilor cu evaluarile externe de tip Cambridge, Delf sau Goethe

Activitati

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 2. Evaluarea competentelor elevilor de la nivelul gimnazial, de exprimare in limbile straine studiate (engleza, franceza si germana), prin sistemul de evaluare Lingua Olimpics, armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine;
 3. Elaborarea si completarea unor fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial si informarea regulata a parintilor, privind progresul acestora ;
 4. Incurajarea elevilor de a participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe;
 5. Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice

Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

Obiective :

 1. Elaborarea unei proceduri privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial.
 2. Realizarea unui regulament Lingua Olimpics.
 3. Completarea a cel putin 80 de fise de evaluare a competentelor de comunicare in limbile straine ale elevilor de la nivelul gimnazial.
 4. Cresterea numarului de elevi care participa la examenele de certificare a competentelor de comunicare in limbile staine – Delf, Cambridge, Goethe.
 5. Cresterea ponderii numarului de elemente specifice disciplinelor non lingvistice in cadrul orelor de limbi straine.

Inceput activitate – estimate 15.10.2015    Sfârşit activitate – estimate 30.06.2016

Responsabilitati

Coordonatorul ariei curriculare „Limba si comunicare”

Coordonatorul programului LINGUA OLIMPICS

Profesorii de limbi straine

Indicatori realizare

O procedura privind evaluarea interna  a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;

un regulament Lingua Olimpics;

teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine;

Cresterea numarului elevilor care obtin cel putin o certificare a competentelor de comunicare  intr-o limba straina;

Instrumente evaluare

fise de asistenta;

observarea si analiza documentelor (procedura, regulament,planificari semestriale);

baza de date – examene si concursuri

Inceput activitate – efectiv_15.10.2015     Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016____

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Sistemul de evaluare Lingua Olimpics este armonizat cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine
 • Evaluarea in cadrul Lingua Olimpics contribuie la cresterea motivatiei elevilor in vederea participarii la examenele de certificare lingvistica
 • Armonizarea sistemului de evaluare intern Lingua Olimpics cu Cadrul european comun de referinta pentru limbile straine conduce la cresterea increderii parintilor si a membrilor comunitatii locale in oferta educationala a scolii privind invatarea limbilor straine.

 

Concluzii şi recomandari

 • Continuarea introducerii unor elemente specifice disciplinelor non lingvistice  in cadrul orelor de limbi straine
 • Informarea regulata a parintilor, privind progresul elevilor in formarea competentelor de comunicare in limbile straine franceza, engleza si germana

 

Rezultate statistice

 • O procedura privind evaluarea interna a competentelor lingvistice ale elevilor din ciclul gimnazial;
 • un regulament Lingua Olimpics;
 • teste de evaluare a competentelor lingvistice pentru fiecare nivel de studiu al limbilor straine
 • un numar de 35 de elevi care au obtinut certificate de competente de comunicare in limba franceza, engleza si germana, atestate de institutii acreditate
 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal

Activitati :

 1. 1. Elaborarea ofertei educationale in conformitate cu planurile cadru, precum si a ofertei pentru curriculum la decizia şcolii;
 2. Promovarea ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii

Tipul de activitate – act. la nivel de curriculum si metode didactice   Tipul secundar de act – act la nivelul managementului unitatii

 Obiective :

 1. Diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea disciplinelor specifice nivelului liceal cu profil pedagogic.
 2. Diversificarea modalitatilor de promovare a ofertei educationale a scolii;
 3. Avizarea ofertei pentru curriculum la decizia şcolii conform procedurii in vigoare.

Indicator:Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

Inceput activitate – estimate 10.01.2016  Sfarsit activitate – estimate 30.06.2016

Efort estimat (ex: nr. zile) 30

Prioritate – medie

Responsabilitati

Responsabilii comisiilor metodice, membrii CA – elaborarea ofertei educationale

Coordonatorul comisiei pentru imagine si comunicare – activitati de promovare

Echipa manageriala – avizarea ofertei pentru curriculum la decizia scolii

Indicatori realizare

oferta educationala elaborata si avizata pentru curriculum la decizia scolii

site-ul scolii actualizat permanent

pliante cu oferta educationala realizate si distribuite

Instrumente evaluare

analiza documentelor – oferta educationala

cresterea numarului de vizitatori ai site-ului http://www.arc-en-ciel.ro, a blogului;

cresterea numarului de articole despre oferta educationala a scolii publicate in reviste sau pe site-uri specializate

 

Inceput activitate – efectiv 10.01.2016   Sfârşit activitate – efectiv_30.06.2016

Progres: 100%

 

Lecţii invatate

 • Lipsa unei strategii de promovare a imaginii unitatii scolare, cu evidentierea diversificarii ofertei educationale, determina un numarul scazut de elevi inscrisi

Concluzii şi recomandari

 • Se recomanda elaborarea unei strategii de promovare a imaginii unitatii de invatamânt si realizarea activitatilor propuse in cadrul acesteia.

Rezultate statistice

 • Avizarea a doua discipline optionale pentru clasa a IX-a, anul scolar 2016-2017: ”Comunicarea prin muzica” si ”Limba germana prin tehnici teatrale”
 • Realizarea si distribuirea a 200 de pliante cu oferta educationala privind nivelul liceal
 • Postarea pe site-ul scolii a unor articole de promovare a nivelului liceal cu profilul pedagogic, specializarea invatator-educatoare