Grădiniţele Arc-en-Ciel – Ce ne deosebeşte?


Experienţa celor 18 ani de activitate – avem deja o istorie

Grădinţele “Arc-en-Ciel”, acreditate de Ministerul Educaţiei şi asociate UNESCO, au inaugurat, în sistemul de învăţământ românesc, predarea timpurie a celor trei limbi străine – engleza, franceza, germana, aducând la clasă profesori de specialitate.

Pe măsură ce copiii au crescut, s-a înfiripat ideea continuităţii grădiniţă – şcoală, astfel încât în 1996 a luat fiinţă prima clasă I.

Evoluţia firească a făcut ca, o dată cu apariţia gimnaziului, acesta să încorporeze clasele primare şi grădiniţa, formând o singură unitate de învăţământ.

Însă notorietatea  Grădiniţelor „Arc-en-Ciel” face ca structura nivelului preprimar al şcolii să evolueze continuu, fiind în mod deosebit susţinută de Asociaţia Grădiniţele Arc-en-Ciel, extrem de activă în promovarea multor proiecte originale, de la Academia Părinţilor (Pre)Ocupaţi, până la Art(h)é – galeria copiilor şi incluzând mai multe proiecte europene.

 

Metoda de predare a limbilor străine la grădiniţă

Ca promoter la nivel naţional al predării mai multor limbi străine începând de la vârste mici, „Arc-en-Ciel” a demonstrat, generaţie după generaţie, avantajele acestei abordări asupra evoluţiei ulterioare a fiecărui elev în parte. Copiii „Arc-en-Ciel” învaţă trei limbi străine, franceza, engleza şi germana, pe care le continuă în acelaşi ritm susţinut în clasele primare şi gimnaziale ale Şcolii „Anastasia Popescu”. Concursurile locale, naţionale şi internaţionale la care elevii de la grădiniţă şi şcoală participă în fiecare an, alături de spectacolele desfăşurate pe diverse scene, precum şi proiectele europene în care sunt implicaţi, demonstrează măsura în care, de la un an la altul, copiii stăpânesc tot mai bine structurile limbilor străine studiate, fără să neglijeze cu nimic limba română, pe care căutăm să şi-o însuşească şi să o păstreze în cea mai corectă formă.

Echipa didactică

Fiecare grupă de grădiniţă beneficiază de îndrumarea a 6-8 cadre didactice, toate disciplinele fiind predate de profesori de specialitate. Succesul sistemului educaţional este astfel asigurat de buna pregătire şi de experienţa întregului corp profesoral.

Cadrele didactice sunt titulare ale unităţii de învăţământ, ceea ce asigură continuitatea la clase. Un rol deosebit de important îl are şi personalul didactic-auxiliar, permanent atent la nevoile copiilor care sunt însoţiţi la toaletă, la gustare, la masă şi la somn cu aceeaşi grijă, răbdare şi competenţă cu care îi înconjoară în timpul programului educaţional.

 

Spectacole, evenimente şi concursuri

Fiecare copil „Arc-en-Ciel” este implicat permanent într-o serie de manifestări culturale, a căror listă cuprinde: concursuri la nivel preşcolar, patru spectacole anuale, urmărind cele patru anotimpuri, Zile ale Uşilor Deschise, spectacole tematice la invitaţia comisiei UNESCO pentru România, organizate şi prezentate integral de Grădiniţele „Arc-en-Ciel”, concertele grupului vocal „Arc-en-Ciel”, Concursul Naţional de Arte Plastice şi Decorative, Concursul Naţional de Dans – „Prietenii Dansului”, Gala „Prietenii Muzicii”, expoziţii de pictură, icoane şi ceramică.

Dezvoltarea emoţională la grădiniţă

Dincolo de aspectele legate de aplicarea curriculumului specific preşcolar şi de atenţia acordată educaţiei timpurii, obligatorii pentru calitatea oricărui demers educaţional dirijat către acest tronson de vârstă, echipa de profesori şi supraveghetori din Grădiniţa „Arc-en-Ciel” creează o atmosferă caldă, în care fiecare copil se simte protejat şi apreciat. Lucrul cu psihologul are loc săptămânal, în cursul orelor de Dezvoltare a Inteligenţei Emoţionale (DIE) şi capătă contur prin întâlnirile cu părinţii la Academia Părinţilor (Pre)Ocupaţi. Susţinerea copiilor este personalizată şi la orele de logopedie, acolo unde este nevoie, ori la întâlnirile din cabinetul de psihologie, plin de jocuri şi jucării interesante, unde lacrimile se zvântă ca prin farmec, zâmbetele reapar şi supărarea se transformă în veselie. De mare ajutor sunt şi reuniunile în care părinţii, conducerea grădiniţei „Arc-en-Ciel”, cadrele didactice şi psihologul nostru caută împreună cele mai eficiente soluţii la diversele probleme ce se pot  ivi în viaţa copiilor.

Reclame

Şcoala „Anastasia Popescu” primeşte înscrieri şi în sectorul 1


În noul an şcolar, Şcoala « Anastasia Popescu » deschide un nou sediu. Adresa este: str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 46A, sectorul 1, Bucureştii Noi.

Aşteptăm înscrieri în clasa pregătitoare şi în clasa I, pentru anul şcolar 2012 – 2013.

Mai multe informaţii veţi putea primi la numerele de telefon: 0723 224 247 şi 0723 688 873, ori la sediul Grădiniţei „Arc-en-Ciel” din sectorul 1, str. Duetului nr. 10-12.

Şcoala “Anastasia Popescu”, autorizată de Ministerul Educaţiei şi asociată UNESCO, a fost înfiinţată în anul 1996, în dorinţa de a continua sistemul educaţional original creat prin Grădiniţele “Arc-en-Ciel”.
În prezent există una sau două clase pentru fiecare an de studiu la ciclul primar şi cel gimnazial, totalizând peste 130 de elevi, în sediile din Str. Traian nr. 160 şi Str. Popa Nan 47B, sector 2.

Şcoala “Anastasia Popescu” este promotoarea unui tip de învăţământ modern, ale cărui principii au fost confirmate de specialiştii în domeniu şi preluate parţial şi de alte instituţii de învăţământ.

Elevii şcolii „Anastasia Popescu” (sediul din sectorul 1) vor continua, ca şi colegii lor din celelalte sedii, acelaşi ritm educaţional alert impus de Grădiniţele „Arc-en-Ciel”. Programa aduce în plus, pe lângă oferta curriculum-ului naţional, studiul a 3 limbi strănie (engleză, franceză, germană), ore de pian, arte plastice, Mind Lab, sport (aikido, tenis, înot). Mai mult decât atât, copiii Şcolii „Anastasia Popescu” sunt formaţi pe principiile unui învăţământ spiritual-religios modern, bazat pe tradiţia noastră ortodoxă, ale cărui efecte benefice sunt vizibile chiar de la nivelul preşcolar. Fiecare obiect de studiu este predat de profesori de specialitate care au obţinut, de-a lungul timpului, rezultate excelente. Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a a adus, în acest an, încununarea învăţământului marca „Arc-en-Ciel” şi „Anastasia Popescu”. Peste 60 % dintre elevi au obţinut note peste 9!  Ne mândrim, de asemenea, şi cu 3 note de 10 la matematică!

Vă aşteptăm cu drag  să participaţi la programele noastre şi să vă bucuraţi de un învăţământ european, creativ, condus inteligent!

În continuare, PRIMIM INSCRIERI PENTRU GIMNAZIU (CLASELE  a V-a – a VIII-a), ÎN SECTORUL 2, str. Popa Nan nr.47 B. Doritorii vor participa la o testare pentru limba română,  matematică şi cel puţin o limbă straină. (Tel. 0723 224 247; 021 252 46 65)